Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Art. 1
1.1. De hierna volgende algemene voorwaarden zijn toepasselijk op alle evenementen, beachtornooien en diensten uitgevoerd door Spetter. De algemene voorwaarden zijn ook van toepassing bij co-organisaties (organisatie van een evenement door Spetter ism een andere partij).

1.2 De algemene voorwaarden zijn van toepassing voor alle deelnemers aan de beachvolleybaltornooien van Spetter. Door in te schrijven voor een tornooi, wordt de inschrijver geacht de algemene voorwaarden gelezen te hebben en er zich naar te schikken.

Art. 2 Aansprakelijkheid
De medewerkers van VZW SPETTER , meewerkende verenigingen en/of personen en sponsors zijn niet aansprakelijk voor:
- Verwondingen en blessures die opgelopen worden tijdens en op de tornooien van VZW SPETTER.
Voor een eventueel bijkomende ongevallen- en/of hospitalisatieverzekering dient elke deelnemer echter zelf in te staan naar eigen wens of behoefte.
- Vermissing, diefstal en/of vernieling van eigendommen van deelnemers tijdens en op de tornooien van VZW SPETTER.

Art. 3 Portretrecht
Door deel te nemen geeft de deelnemer de organisatie het recht foto’s vrij van portretrecht openbaar te maken. Deze foto's kunnen gebruikt worden voor het fotoalbum op de website van de organisatie.

Art. 4 Vertrouwelijkheid
Alle gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en niet aan derden overgedragen.