Hoe verschillen de zaalvolley- en de beachvolleyspelregels van elkaar?

Toegestaan op het strand, niet bij zaalvolleybal:
- Iedere speler mag blokkeren en aanvallen aan het net, er zijn geen vaste speelposities;
- De middenlijn mag gepasseerd worden indien de tegenpartij daarbij niet wordt gehinderd;
- De zogenaamde holdball waarbij twee spelers aan het net proberen de bal naar elkaars veld te drukken.

Niet toegestaan bij beachvolleybal, wel bij zaalvolleybal:
- De bal in het veld van de tegenstander spelen via een geplaatste bal met de vingertoppen;
- Gedeelte van het spelverdelen; bovenhands mag de bal alleen met de armen loodrecht op de schouderlijn zowel voorwaarts als achterover gespeeld worden. Dit moet plaatsvinden vanuit een stilstaande positie.
- De bal na een blokactie drie keer spelen; mag maximaal twee keer bij beachvolleybal;
- Het wisselen van spelers. Mocht er zich een ernstige blessure voordoen, waardoor een speler niet verder kan spelen, dan verliest het betreffende team de wedstrijd.