Verzekering en aansprakelijkheid?

Spetter vzw doet alles om jouw tornooi zo aangenaam én veilig mogelijk te laten verlopen. We zorgen voor perfecte terreinen, en maken ze vrij van afval of scherpe voorwerpen. We voorzien bewakingsteams die de tornooizone patrouilleren. En EHBO-vrijwilligers zijn permanent op het terrein aanwezig.
 

Spetter vzw sluit een tornooiverzekering af. Die dekt jouw persoonlijke risico’s niet. Zo zijn de medewerkers van vzw Spetter, meewerkende verenigingen en/of personen en sponsors niet aansprakelijk voor:

  • verwondingen en blessures die je tijdens en op de tornooien van vzw Spetter oploopt;
  • verlies, diefstal en/of vernieling van je eigendommen tijdens en op de tornooien van vzw Spetter.
     

Daarom raden we je aan om een persoonlijke sportverzekering op jaarbasis af te sluiten. Voor een heel democratische prijs ben je een heel jaar voor elke sportactiviteit waaraan je deelneemt, verzekerd.